0

EU Projects

Regio Invest+ LT

Įmonė įgyvendina projektą „Plastiksė, UAB plėtra diegiant modernias gamybos technologijas”, Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0023.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest+ LT“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – UAB „Plastiksė“ darbo našumo ir konkurencingumo didinimas diegiant modernias gamybos technologijas.

Projekto įgyvendinimo metu bus išplėta gamybinė bazė, įdiegtos naujos modernios technologijos.

Bendra projekto vertė – 2.391.400,00  EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2015 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2017 lapkričio mėn.

DPT pramonei LT+“

Įmonė įgyvendina projektą „Plastiksė, UAB plėtra diegiant DPT”, Nr.03.3.1-LVPA-K-841-02-0023.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – UAB „Plastiksė“ darbo našumo ir konkurencingumo didinimas diegiant DPT.

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegtos naujos PET pakuočių gamybos gamybos linijos, kurios modernizuos įmonės gamybinę bazę.

Bendra projekto vertė – 1.597.000  EUR.
Skirtas finansavimas – 520.000,00 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2017 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2019 m. lapkričio mėn.

Pramonės skaitmeninimas LT

UAB „Plastiksė“ įgyvendina projektą „UAB “Plastiksė” gamybos skaitmeninimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0013.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.
Projekto tikslas – Įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui.
Bendra projekto vertė – 1 458 884,42 Eur. Projektui skirtas 466 113,57 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu įdiegta moderni automatizuota gamybinė įranga leis automatizuoti gamybos procesus, todėl didės našumas bei mažės gamybos savikaina.

Projekto metu numatoma įsigyti ir įdiegti pramoninę skaitmeninimo įrangą. Įgyvendinus projektą, UAB „Plastiksė“ technologinė bazė atitiks visus moderniam plastikinių pakuočių gamintojui keliamus reikalavimus, įmonė turės pakankamus gamybinius pajėgumus patenkinti augančius pardavimus vietinėje bei eksporto rinkose. Visa tai sudarys sąlygas įmonei siekti ilgalaikių tikslų bei užtikrinti įmonės konkurencingumą ateityje.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. vasario mėn., pabaiga – 2022 m. vasario mėn.

Naujos galimybės LT

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLASTIKSĖ“ įgyvendina projektą „UAB „Plastiksė“ eksporto didinimas“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo investicijų, teikiamų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto tikslas – UAB „Plastiksė“ konkurencingumo didinimas.
Bendra projekto vertė – 83 464,00 Eur. Projektui skirtas 41 732,00 Eur finansavimas.
Projekto metu bus dalyvaujama tarptautinėse parodose. Parodų metu užmegzti kontaktai, nauji verslo ryšiai tiesiogiai lems įmonės žinomumo didinimą užsienio rinkose ir skatins įmonės produkcijos eksportą. Visa tai sudarys palankias sąlygas ir prielaidas kryptingai vykdyti su eksporto plėtra susijusius veiksmus ir didinti UAB „Plastiksė“ teikiamų paslaugų ir prekių eksportą.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. liepos mėn., pabaiga – 2021 m. birželio mėn.

Eco-inovacijos LT+

Įmonė įgyvendina projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Plastiksė“ , Nr.03.3.2-LVPA-K-837-03-0007.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – technologinių ekoinovacijų, kurios yra susijusios tiek su technologiniais procesais, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (susidaro mažiau atliekų), tiek su produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos, gamyba.

Bendra projekto vertė – 1.617.471 EUR.
Skirtas finansavimas – 548.323 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2022 rugsėjo mėn.
Projektas finansuojamas iš Regioninės plėtros fondo.

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLASTIKSĖ“ įgyvendina projektą „AEI diegimas UAB „Plastiksė“ , Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0015.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-k-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „Plastiksė“, didinant AEI gamybą ir vartojimą. Projekto įgyvendinimo metus bus įsigyta ir įdiegta saulės fotovoltinė jėgainė.

Bendra projekto vertė – 324,554,00 EUR.
Skirtas finansavimas – 162.277,00 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo 21 d., pabaiga – 2022 kovo 21 d.
Projektas finansuojamas iš Regioninės plėtros fondo.

Pramonės skaitmeninimas LT

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLASTIKSĖ“ įgyvendina projektą „UAB „Plastiksė“ gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimas“ , Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0008.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – UAB „Plastiksė“ darbo našumo didinimas diegiant skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Bendra projekto vertė – 4.312.803,00 EUR.
Skirtas finansavimas – 1.507.325,00 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2023 m. rugsėjo mėn.

Eco-inovacijos LT+

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLASTIKSĖ“ įgyvendina projektą „Technologinės ekoinovacijos UAB „Plastiksė“ , Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0005.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Plastiksė“. Planuojama įsigyti bei įdiegti PET pakuotės gamybos, džiovinimo ir žaliavos tiekimo sistemas, kurios užtikrins mažesnes elektros energijos bei žaliavų sąnaudas.

Bendra projekto vertė – 3.224.240,00 EUR.
Skirtas finansavimas – 1.128.484,00 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. gruodžio mėn., pabaiga – 2023 m. rugpjūčio mėn.

E. komercijos modelis COVID-19

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLASTIKSĖ“ įgyvendina projektą „E. komercijos modelio diegimas UAB „Plastiksė“ , Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0169.

Projekto įgyvendinimo tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto finansavimo sutartis su VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Bendra projekto vertė – 16.855,68  EUR.
Skirtas finansavimas – 12.641,76 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2022 m. vasario mėn., pabaiga – 2023 m. vasario mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.