0

EU Projects

Regio Invest+ LT

Įmonė įgyvendina projektą „Plastiksė, UAB plėtra diegiant modernias gamybos technologijas”, Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0023.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest+ LT“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – UAB „Plastiksė“ darbo našumo ir konkurencingumo didinimas diegiant modernias gamybos technologijas.

Projekto įgyvendinimo metu bus išplėta gamybinė bazė, įdiegtos naujos modernios technologijos.

Bendra projekto vertė – 2.391.400,00  EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2015 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2017 lapkričio mėn.

DPT pramonei LT+“

Įmonė įgyvendina projektą „Plastiksė, UAB plėtra diegiant DPT”, Nr.03.3.1-LVPA-K-841-02-0023.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – UAB „Plastiksė“ darbo našumo ir konkurencingumo didinimas diegiant DPT.

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegtos naujos PET pakuočių gamybos gamybos linijos, kurios modernizuos įmonės gamybinę bazę.

Bendra projekto vertė – 1.597.000  EUR.
Skirtas finansavimas – 520.000,00 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2017 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2019 m. lapkričio mėn.

Pramonės skaitmeninimas LT

UAB „Plastiksė“ įgyvendina projektą „UAB “Plastiksė” gamybos skaitmeninimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0013.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.
Projekto tikslas – Įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui.
Bendra projekto vertė – 1 458 884,42 Eur. Projektui skirtas 466 113,57 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu įdiegta moderni automatizuota gamybinė įranga leis automatizuoti gamybos procesus, todėl didės našumas bei mažės gamybos savikaina.

Projekto metu numatoma įsigyti ir įdiegti pramoninę skaitmeninimo įrangą. Įgyvendinus projektą, UAB „Plastiksė“ technologinė bazė atitiks visus moderniam plastikinių pakuočių gamintojui keliamus reikalavimus, įmonė turės pakankamus gamybinius pajėgumus patenkinti augančius pardavimus vietinėje bei eksporto rinkose. Visa tai sudarys sąlygas įmonei siekti ilgalaikių tikslų bei užtikrinti įmonės konkurencingumą ateityje.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. vasario mėn., pabaiga – 2022 m. vasario mėn.

Naujos galimybės LT

Įmonė įgyvendino projektą „UAB „Plastiksė“ eksporto didinimas ”, bendrai finansuotą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – UAB „Plastiksė“ konkurencingumo didinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė dalyvavo tarptautinėse parodose Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje ir Italijoje.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. liepos mėn., pabaiga – 2023 spalio mėn.
Projektui skirtas finansavimas – 26 115,00 EUR.
Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Eco-inovacijos LT+

Įmonė įgyvendina projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Plastiksė“ , Nr.03.3.2-LVPA-K-837-03-0007.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – technologinių ekoinovacijų, kurios yra susijusios tiek su technologiniais procesais, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (susidaro mažiau atliekų), tiek su produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos, gamyba.

Bendra projekto vertė – 1.617.471 EUR.
Skirtas finansavimas – 548.323 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2023 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas iš Regioninės plėtros fondo.

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLASTIKSĖ“ įgyvendina projektą „AEI diegimas UAB „Plastiksė“ , Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0015.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-k-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „Plastiksė“, didinant AEI gamybą ir vartojimą. Projekto įgyvendinimo metus bus įsigyta ir įdiegta saulės fotovoltinė jėgainė.

Bendra projekto vertė – 324,554,00 EUR.
Skirtas finansavimas – 162.277,00 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo 21 d., pabaiga – 2023 rugsėjo 1 d.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pramonės skaitmeninimas LT

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLASTIKSĖ“ įgyvendina projektą „UAB „Plastiksė“ gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimas“ , Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0008.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – UAB „Plastiksė“ darbo našumo didinimas diegiant skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Bendra projekto vertė – 4.312.803,00 EUR.
Skirtas finansavimas – 1.507.325,00 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2023 m. gruodžio mėn.

Eco-inovacijos LT+

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLASTIKSĖ“ įgyvendina projektą „Technologinės ekoinovacijos UAB „Plastiksė“ , Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0005.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Plastiksė“. Planuojama įsigyti bei įdiegti PET pakuotės gamybos, džiovinimo ir žaliavos tiekimo sistemas, kurios užtikrins mažesnes elektros energijos bei žaliavų sąnaudas.

Bendra projekto vertė – 2.701.376,23 EUR.
Skirtas finansavimas – 945.481,68 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. gruodžio mėn., pabaiga – 2023 m. gruodžio mėn.